başlıklarının

Jack, kırmızı bölüm savaş başlıklarının yerleri ve aktivasyon kodlarını içeriyor.

Jack, it's the Red Section which contains warhead locations and activation codes.

Ve şimdi saat üç başlıklarının kısa bir özeti

'And now a summary of the headlines at three o'clock.