başlıyor

Annem onu iki yıl önce falan terk etti. Ama ondan en az bir yıl önce başladı.

My Mom left him, like, two years ago, but it was at least a year before that.

Kötü bir şey olacağını söyledi ve Mark hakkında konuşmaya başladı.

He said something bad was gonna happen. And he started talking about Mark.

Çünkü orada yeni bir hayata başlamak bizim için iyi olabilir. Neden? Çünkü

Well, because. .it might be better for us to start a new life there.

Yeni bir hayata başlamak için mükemmel bir yer.

It's the perfect place to start a new life!

Burası yeni bir isimle yeni bir hayata başlamak için güzel bir yer.

It's a good place to start a new life with a new name.

Evet, ama şimdi yeniden başlamak için bir şansın var, değil mi?

Yeah, but now you got a chance to start over. You know?

İyi çünkü eğer bu kadar büyük bir ahmaksan, o zaman yeni bir ortak aramaya başlamak zorundayım.

Good, 'cause if you're that big a fool, then I have to start looking for a new partner.

Kuzey ve güney arasındaki problemler sen doğmadan çok uzun zaman önce başladı.

The problems between the north and the South started long before you were born.

Çünkü oyun çoktan başladı ve sen bunu biliyorsun.

Because the game has already started and you know it.

Herhangi bir şeye başlamak için iyi bir zaman değil gibi.

It's not like it's a good time to start anything.