Turkish-English translations for başsavcılık:

da · other translations

başsavcılık da

Ya O yalan söylüyor ya da Başsavcılık ofisi ya da ikisi birden.

Either she's lying or the DA's office is or they both are.

Başsavcılık ofisinin cömert bir işten çıkarma paketi var.

The DA's office has a generous severance package.