Turkish-English translations for başucu:

bedside · other translations

başucu bedside

Senin başucu şekilde hakkında şikayet tamamen habersiz görünüyordu çünkü Ben bir insan olduğunu duygular.

I complained about your bedside manner because you seemed completely unaware that I was a human being with feelings.

Bu benim başucu kitabım.

It's my bedside book.

Bir sürü başucu kitabı.

A lot of bedside reading.

Click to see more example sentences