babasın

İyi bir baba çocuğu için her şeyi yapar, ve sen iyi bir babasın.

A good father will do anything for his child, and you're a good father.

Evet, çünkü sen akıllısın ve mükemmel bir babasın, ayrıca başka bir şansın da var ki?

Yeah, 'cause you're smart. And you're a great dad, and what other choice do you have?

Kardeşim, Sen gerçekten iyi bir babasın

Brother, you're really a good father

Sen iyi bir babasın.

You are a good father.

Sen iyi bir babasın, ama bazen kötü bir "baba

You're a good father, but sometimes a bad dad.

Sen benden daha iyi bir adam babasın.

You're a better man than me Dad.

Sen harika bir babasın.

You are a great father.

Sen gerçekten iyi bir babasın.

You're a really good dad.

Ama sen bir babasın.

But you're a father.

Sen harika bir babasın, en iyi baba.

You're a great dad, the best dad.