Turkish-English translations for badem:

almond, almonds · marzipan · other translations

badem almond, almonds

Onun tıbbi kayıtlarına göre, o ciddi bir badem alerjisi vardı.

According to his medical records, he had a severe almond allergy.

Yabanmersini, muz, badem sütü biraz da protein tozu.

Blueberries, banana, almond milk, some protein powder. Mm.

Pamuk şeker, badem ezmesi, meyveler ve çiçekler olsun.

Spun sugar, almond paste, fruit and flowers.

Click to see more example sentences
badem marzipan

Ona şarap ve badem ezmesi verdi, vahşi Orangutan'a hareket ve hayat verdi.

Gave him wine and marzipan, he gave movement, he gave life to the Wild Orangutan.

Vay hepsi badem kurabiyesinden mi?

Wow, and this is all marzipan?

Ve enfes bir Noel badem ezmesi.

And marzipan at Christmas. Delicious!

Click to see more example sentences