Turkish-English translations for bahçe:

gardening, garden · yard · backyard · orchard · playground · park · vegetable garden · grove · other translations

bahçe gardening, garden

Tıpkı "Gizli Bahçe" gibi olacak. Ama o süper hasta velet olmayacak, değil mi?

It is gonna be just like "The Secret Garden," but without that super sick kid, right?

Daha önce hiç gerçek bir İngiliz bahçesi görmemiştin demek.

So, you've never seen a real English garden before? Come.

Bu ormanın az ötesinde küçük bir göleti olan bir bahçe var.

Just beyond that forest there's a garden with a small pond.

Click to see more example sentences
bahçe yard

Bilirsin, normal eski bir aile, büyük bir bahçe, garaj ve

You know, a regular old family, with a big yard and a garage

Bana, okul bahçesi mantığı gibi geldi bu.

That sounds like school yard logic to me.

Oğlanlar için bir bahçe var.

There's a yard for the boys.

Click to see more example sentences
bahçe backyard

Sonra babam arka bahçeye gitti Ve o köpek kulübesinde bir ses duydu, her yerde.

Then my father went into the backyard and he heard a noise in the doghouse, of all places.

Küçük kız arka bahçede oynarken bir anda kaybolmuş.

A little girl playing in her mother's backyard just vanished.

büyük bir bahçe ve oyun oynayacak bir sürü arkadaş.

a big backyard, and lots of kids to play with.

Click to see more example sentences
bahçe orchard

Bu akşam "Meyve Bahçesi Sahibi ve Meksikalı Elma Hırsızını" oynuyorlardı.

Tonight, it was "The Orchard Owner and the Mexican Apple Thief.

Orada bir meyve bahçesi var.

There's an orchard there.

Harika bir konak ve bir meyve bahçesi.

To have a mansion and an orchard.

Click to see more example sentences
bahçe playground

Çocuk bahçesi için tekrar çok teşekkür ederim.

Again, thank you so much for the playground.

Hayır, şeytanın oyun bahçesi burası.

No, this is the devil's playground.

Bu fabrika oyun bahçesi değil.

This factory isn't a playground.

Click to see more example sentences
bahçe park

Bayanlar ve Baylar, tüm yaştan çocuklar Central Park Hayvanat Bahçesi gururla sunar:

Ladies and gentlemen, children of all ages, the Central Park Zoo proudly presents:

Alo, Griffith Park Hayvanat Bahçesi, Yılan Bölümü, buyurun.

Hello, Griffith Park Zoo. Snake Department. Hello, hello.

Franklin park Hayvanat Bahçesi'nde cinayet mi var?

You got a murder in the Franklin park zoo?

Click to see more example sentences
bahçe vegetable garden

Ayrıca Toto ve diğerleri kütüphane ve sebze bahçeleri bulmuş.

Also, Toto and the others found a library and vegetable gardens.

Bir dolu ağaç ve bir sebze bahçesi.

Lots of trees and a vegetable garden.

Burası sebze bahçesi değil.

This isn't a vegetable garden.

Click to see more example sentences
bahçe grove

Tipik Kaliforniya portakal bahçesi.

Typical California orange grove.

Artık orada muz bahçeleri var.

There's a banana grove there now.

Bu portakal bahçesi senin mi?

You own this orange grove?

Click to see more example sentences