bahsetmiş

Efendim, bahsettiğiniz şey sadece bizim için mi, yoksa herkes için mi?

Sir? Is what you say just for us, or is it for everyone?

Ben genç bir adam, bir silah ve dökülen ilk kandan bahsediyorum.

I'm talking about a young man and a gun and first blood.

Neden bahsettiğin hakkında hiç bir fikrim yok, genç adam.

I don't have any idea what you're talking about, young man.

Bir dakika, sen neyden bahsediyorsun, ne oldu?

Wait, what are you talking about, what happened?

Ben çocuk sahibi hakkında ben bahsediyorum inanamıyorum Başka bir adamla.

I can't believe I'm talking about having kids with another man.

Başka bir şey bahsediyoruz ama aslında bu konuda idi.

We were talking about something else but actually was about it.

Evet, evet, ben de bundan bahsediyorum işte.

Yes, yes, that's what I'm talking about.

Hayır, bahsetmedim çünkü ben deli değilim.

No, I didn't, because I'm not crazy.

Sanırım biz burada tamamen farklı iki insandan bahsediyoruz.

I think we're talking about two totally different people here.

Hayır, sorun yok, gerçekten ihtiyacım yok Sen neden bahsediyorsun?

No, that's okay, I really don't need What are you talking about?