Turkish-English translations for bakım:

care · maintenance · way · attention · servicing · nurse, nursing · respect · upkeep · taking care of · oversight · other translations

bakım care

Ve, bu, bu kadın vardı Bir hemşire, o oldu Bana bakımı.

And there was this, this woman, a nurse, she was taking care of me.

Kendinizi Kendine iyi iyi bakım.

Take good care of yourself.

Ben almış olurdu Kendime daha iyi bakım.

I would have taken better care of myself.

Click to see more example sentences
bakım maintenance

Şimdi otomobil bakımı hakkında konuşmak için iyi bir zaman değil.

Now is not the time to be talking about no automobile maintenance.

Dinle, senin jeti küçük bir bakıma aldıracağım.

Listen, I scheduled your jet for a little maintenance.

Bu birim şu an bakım için kapatılıyor.

This unit now closing dawn for maintenance.

Click to see more example sentences
bakım way

Hayır şey, bir bakıma evet.

No well, yes, in a way.

Bir bakıma çok güzel.

It's beautiful in a way.

Eve. Bir bakıma daha iyi olacağın bir yere.

Home, in a way, where you'll be better.

Click to see more example sentences
bakım attention

Tıbbi bakıma ihtiyacım yok.

I don't need medical attention.

Dinlenmeye ve tıbbi bakıma ihtiyacı var.

She needs rest and medical attention.

Müvekkilimin acil tıbbi bakıma ihtiyacı vardı.

My client needed emergency medical attention.

Click to see more example sentences
bakım servicing

Yeni özel bir saç bakım hizmetimiz var.

We have a new special hair care service.

Çim bakımı ve havuz servisi. Bütün çim ve havuz ihtiyaçlarınız için.

Better Lawn Care and Pool Service for all your lawn and pool needs!

Çim bakımı ve havuz temizliği.

Better Lawn Service and Pool Cleaning.

Click to see more example sentences
bakım nurse, nursing

Ve, bu, bu kadın vardı Bir hemşire, o oldu Bana bakımı.

And there was this, this woman, a nurse, she was taking care of me.

Evet, çünkü daha iyi bakım evleri var.

Yeah, because there are better nursing homes.

Bu nasıl bir bakım böyle?

What kind of nursing is this?

Click to see more example sentences
bakım respect

George Dana çoğu bakımdan örnek bir koca, sadece iki kere koca olmuş.

George Dana is in most respects a model husband, only twice.

Mükemmel, normal bir çocuk ya da adam her bakımdan sağlıklı görünür.

A perfectly normal boy, or man, seemingly healthy in all respects.

Her bakımdan soylu bir girişim, efendim.

A noble enterprise, sir, in all respects.

Click to see more example sentences
bakım upkeep

Su fiyatları ve bakım masrafları neredeyse ikiye katlandı.

The price of water and upkeep has almost doubled.

Mahalle bakımı, özel projeler gibi.

Like block upkeep, special projects.

Bu bakım masrafı, Bu fotoğrafik levhaların siparişi.

It's the upkeep, it's ordering the photographic plates.

Click to see more example sentences
bakım taking care of

Ve, bu, bu kadın vardı Bir hemşire, o oldu Bana bakımı.

And there was this, this woman, a nurse, she was taking care of me.

Kendinizi Kendine iyi iyi bakım.

Take good care of yourself.

bakım oversight

Gil Coughlin, bakım.

Gil Coughlin, oversight.