Turkish-English translations for bakımsız:

crummy · unkempt · ragged · other translations

bakımsız crummy

Bakımsız eski bir tekne al.

Buy a crummy old boat.

Ne bakımsız bir mahalle.

Such a crummy neighbourhood

Rio terli "cucaracha"larla dolu, bir diğer bakımsız şehir sadece.

Rio's just another crummy city full of sweating Cucarachas.

bakımsız unkempt

Dağınık, bakımsız, Koyu

Scruffy, unkempt, dark

bakımsız ragged

Bilirsin, burası gerçekten bakımsız ve kaba.

You know, it's really ragged and rustic.