Turkish-English translations for baki:

care · eternal · stable · permanent · immortal · other translations

baki care

Hiçbir şey için endişelenme ve sadece kendine iyi bak.

Don't worry about anything and just take good care of yourself.

Bak, annem sana ne dedi umrumda değil.

Look, I don't care what mom told you.

Kardeşim. Lütfen ona iyi bak.

My sister please care for him.

Click to see more example sentences
baki eternal

Shosh, bak, sana sonsuza dek müteşekkirim çünkü benim artık gerçek bir işim var, gerçek sorumlulukları olan.

Shosh, look, I'm eternally grateful to you 'cause I have a real job now, with real responsibilities.

Serafim yok, baki koro yok.

No seraphim, no choir eternal.

baki stable

Bak, Louise dengeli olmasa bile banka hesapları kesinlikle dengeli.

Look, even if Louise isn't stable, her bank accounts certainly are.

Bak, benim tabağım Stable Shelters ile dolu.

Mm. Look, my plate's full with Stable Shelters.

baki permanent

Bak, kalıcı bir durum değil bu, Emma.

Look, this isn't a permanent thing, Emma.

baki immortal

Dikkatli bakın; turritopsis dohrnii modern bilimce ölümsüz denizanası olarak bilinir.

Behold turritopsis dohrnii, known to modern science as the immortal jellyfish.