Turkish-English translations for bakir:

virgin, virginal · maiden · untouched · unspoiled · copper · other translations

bakir virgin, virginal

Ve kendimi yarın bakire gibi hissetmek istiyorum, gerçek bir gelin gibi.

And I want to feel like a virgin tomorrow, like a real bride.

Ben artık bakire değilim.

I'm not a virgin anymore.

Evet, bu bir bakir kanepe.

No, it's a virgin couch. Really?

Click to see more example sentences
bakir maiden

O günahsız bir bakire, ama ben de öyleyim.

She's an innocent maiden but then so am I

Belki de güzel bakire daha iyisini yapabilir.

Perhaps the fair maiden can do better.

Evet, çok uzağa gittiler, bakire.

Yes, they went far away, maiden.

Click to see more example sentences
bakir untouched

Marat el değmemiş bir bakire karşında duruyor ve kendini sana sunuyor.

Marat an untouched virgin stands before you and offers herself to you.

Bir bakire kadar el değmemiş.

Untouched like a virgin.

Dokunulmamış bir bakire.

An untouched maiden.

bakir unspoiled

Evet, el değmemiş bir bakire.

Yes, an unspoiled virgin.

bakir copper

Çöl kasabası Po-Koro'dan, Bakir Maske galipleri ve yenilmez Koli şampiyonları, Hewkii ve Hafu!

From the desert village of Po-Koro, copper mask winners and undisputed kohlii champions, Hewkii and Hafu!