Turkish-English translations for bakteriyel:

bacterial · antibacterial · other translations

bakteriyel bacterial

Ne tür bir enfeksiyon olduğunu bilmiyoruz. Bakteriyel, viral ya da mantar olabilir.

We still don't know what kind of infection could be bacterial, viral, fungal.

Bir tür bakteriyel tepki de olabilir.

Maybe it's some kind of bacterial reaction.

Zonklayıcı ağrı, bakteriyel enfeksiyon, ışık hassasiyeti.

Shooting pain, bacterial infection, light sensitivity.

Click to see more example sentences
bakteriyel antibacterial

Bir tür natürel bandaj. Anti bakteriyel ve kanı durduran özellikleri var.

It's some kind of natural bandage that's got antibacterial and hemostatic properties.

Git ve anti bakteriyel sabunla ellerini yıka.

Go wash your hands with antibacterial soap.

Anti bakteriyel jel kutularının yarısı ya boş ya da bozukmuş.

About half the antibacterial gel dispensers are empty or broken.

Click to see more example sentences