Turkish-English translations for bakteriyoloji:

bacteriology · other translations

bakteriyoloji bacteriology

Dr. Boyer, Bakteriyoloji.

Dr. Boyer, Bacteriology.

Rutin bakım, bakteriyoloji bölümü, G katı.

Scheduled maintenance, Bacteriology, Level G.