Turkish-English translations for balon:

balloon · bubble · hot-air balloon · blimp · other translations

balon balloon

Şimdi bayanlar ve baylar, kızlar ve oğlanlar, balonun içinden iğne geçirme numarası.

Now, ladies and gentlemen, boys and girls, the incredible needle through balloon.

Bunun başka bir pembe balon olmadığına emin misin?

Are you sure this wasn't another pink balloon.

Bize bir balon verir misin?

Can you give us a balloon?

Click to see more example sentences
balon bubble

Balon her zaman kötü bir şey değildir.

The bubble isn't always a bad thing.

Yumuşak bir iniş mi olacak yoksa balon patlayacak mı?

Will there be a soft landing or will the bubble burst?

Ama bir balon vardı, değil mi?

But there was a bubble, correct?

Click to see more example sentences
balon hot-air balloon

Ve de sıcak hava balonu.

Oh, and the hot air balloon.

Sıcak, Hava, Balonu.

Hot, air, balloon.

Sıcak hava balonu mu?

A hot air balloon?

Click to see more example sentences
balon blimp

Sen bir balon değilsin, Homer.

You're not a blimp, Homer.

Mutlu bir balon olacağım.

I'll be a happy blimp.

O kesinlikle bir keşif balonu.

That's definitely a blimp.

Click to see more example sentences