Turkish-English translations for balyoz:

sledgehammer · other translations

balyoz sledgehammer

Ted'in muhtemelen buralarda bir yerde balyozu vardır.

Ted probably has a sledgehammer around here somewhere.

Tanrım, Meryem, Yusuf adına. Neşter mi kullandınız yoksa bir balyoz mu doktor?

Jesus, Mary, son of Joseph, did you use a scalpel or a sledgehammer, Doc?

Neden onu sadece bir balyoz ile bayıltmadın ki.

Why not just knock her out with a sledgehammer.

Click to see more example sentences