Turkish-English translations for barışma:

reconciliation · other translations

barışma reconciliation

Ama bu sahne barışma hakkında.

But this scene is about reconciliation.

Buna barışma deniyor.

It's called Reconciliation.

Pişmanlık ve barışma.

Remorse and reconciliation.