Turkish-English translations for barışsever:

peaceful · peace-loving · pacifist · other translations

barışsever peaceful

Bu onları barışsever yapar.

That makes them peaceful.

Bu sadece barışsever bir iletişim.

This is all about peaceful communication.

Barışsever bir görev için.

On a peaceful mission.

Click to see more example sentences
barışsever peace-loving

Bak, ben barışsever bir müfettişim.

Look, I am a peace-loving inspector.

Ölümü bütün barışsever ülkeler için tam bir trajediydi.

His death was a tragedy for all peace-loving nations.

Tüm dünya bilir ki Biz barışsever bir halkız.

The world knows we are a peace-loving people.

Click to see more example sentences
barışsever pacifist

Yapma. Bana bir çeşit yüreği yaralı barışsever olduğunu söyleme.

Don't tell me you're some kind of bleeding-heart pacifist.

Doug Slocombe barışsever biri değil.

Doug Slocombe is not a pacifist.

Asker bir barışsever.

A military pacifist.