Turkish-English translations for bardan:

bar · pub · other translations

bardan bar

Tamam kızlar. Hadi bardan bir şey alalım.

Right, girls, let's get a drink at the bar.

Kız bardan ayrıldıktan sonra onu takip etti.

After she left the bar, he followed her.

Aslında ben bir keresinde o bardan bir adam kaldırmıştım.

I actually. I picked up a man in that bar once.

Click to see more example sentences
bardan pub

Daha önce hiç bir bardan içki almamıştım ama ne kadar zor olabilirdi ki?

'I've never been served in a pub before, but how hard could it be? '

Bardan sonra mı?

After the pub?