Turkish-English translations for barmen:

bartender · barkeep, barkeeper · barman · barmaid · bar · other translations

barmen bartender

Hem, biz Vera adında bir kadın arıyoruz. Viola değil. Aradığımız dedektifin adı da Joe, eski barmen Jerry değil.

Besides we're looking for a woman named Vera, not Viola, and a PI named Joe, not a former bartender named Jerry.

Barmen bir tane daha ver.

Bartender! Give me another one!

O sadece bir barmen değil.

Not just a bartender.

Click to see more example sentences
barmen barkeep, barkeeper

Barmen, iki viski ve soda lütfen.

Barkeep, two whiskey and sodas, please.

Hadi barmen, sadece bir içki daha.

Come on, barkeep, just one drink.

Barmen, bize iki bira lütfen.

Barkeep, two beers please.

Click to see more example sentences
barmen barman

Hey barmen, bana biraz votka ver.

Hey barman, give me some vodka.

Wellesley'deki barmen için de aynı şey geçerli.

Same goes for the barman at the Wellesley.

Ne yakışıklı bir barmen ama.

What an handsome barman!

Click to see more example sentences
barmen barmaid

Bayanlar ve baylar, bu yıl barmenlerin Bayan Boston'u Diane Chambers!

Ladies and gentlemen, this year's Miss Boston Barmaid, Miss Diane Chambers!

Bir sarışın, bir esmer, bir de lezbiyen. Barmen demiş ki

Blonde, brunette and a lesbian, see, and the barmaid says

Ve sen güzel bir barmen dışında hiçbir şeysin.

And you are nothing if not a beautiful barmaid.

Click to see more example sentences
barmen bar

O bebek barmen olmaya hazır.

That baby's ready to tend bar.