Turkish-English translations for barmenlik:

bartending, bartender · other translations

barmenlik bartending, bartender

Pardon, Bay Korsak, Barmenlik işini konuşmak için uygun bir zaman için?

Excuse me, Mr. Korsak, is this a good time to talk about the bartending job?

Hey, barmen, Nasıl olur da barmenlik Hakkındaki bir soruyu kaçırırsın?

Hey, bartender, how could you miss a question about bartending?

Bu gece Don Hill's'de barmenlik yapıyor, adamım.

She's bartending at Don Hill's tonight, man.

Click to see more example sentences