Turkish-English translations for baro:

bar · bar association · other translations

baro bar

Biliyorum, Bruiser, fakat bak, adamım baro sınavı gelecek hafta, tamam mı?

I know, Bruiser, but look, man, the bar exam is next week, all right?

Baro'nun Avukat Uyum ve Disiplin Kurulu ile.

The bar's Attorney Compliance and Disciplinary Board.

Adele Louise Stanton, Eyalet Baro sınavını geçti.

Adele Louise Stanton has passed the State Bar Examination.

Click to see more example sentences
baro bar association

Gazete editörleri, Amerikan Baro Birliği.

Newspaper editors, American Bar Association.

New York Eyalet Baroları Birliği, Martin, ne yapıp edip beni barodan attıracak.

New York State Bar Association, Martin, they're gonna try and disbar me.