Turkish-English translations for barsak:

bowel · intestine · gut · other translations

barsak bowel

O benim hastam. Tam bir habis var kalın barsak tıkanıklığı.

He's my patient. has a complete malignant large bowel obstruction.

barsak intestine

Sen sadece spor sayfasında bir lekesin seni yapışkan, kan emici, barsak paraziti!

You're just a smear on the sports page you slimy, gut-sucking, intestinal parasite!

barsak gut

Sen sadece spor sayfasında bir lekesin seni yapışkan, kan emici, barsak paraziti!

You're just a smear on the sports page you slimy, gut-sucking, intestinal parasite!