Turkish-English translations for basınç:

pressure · compression · other translations

basınç pressure

Evet, bu bir basınç noktası anahtarı.

Yes, it's a pressure point key.

Uyarı. Basınç kritik seviyelere yükseliyor.

Warning, pressure rising to critical levels.

Basınç altında tutun.

Keep it under pressure.

Click to see more example sentences
basınç compression

Eski bir yangın söndürme tüpü, ideal bir basınçlı tüptür.

An old fire extinguisher makes an ideal compression chamber.

Geniş kapsamlı çalışma grupları için"değil ama" sadece basınç çalışma grupları" için.

Not "for comprehensive work teams."But" only for compressive work teams.

Şimdi, bu basınçlı havayla çalışır.

Now, this works with compressed air.

Click to see more example sentences