Turkish-English translations for basmakalıp:

corny · trite · conventional · stereotype, stereotyped · cliche · other translations

basmakalıp corny

Çok basmakalıp olmaz, değil mi?

That's not too corny, is it?

Tamam, bu gerçekten basmakalıp oldu, ama

Okay, that sounded really corny, but

Tanrım, bu çok basmakalıp!

God, that sounds corny.

Click to see more example sentences
basmakalıp trite

Erkek arkadaş"ve" kız arkadaş" bilindik, basmakalıp etiketler, farkındayım.

And i realize "boyfriend"and" girlfriend" are familiar,trite labels.

Adı neydi, Bay Basmakalıp'ın?

Not what's-his-name. Mr. Trite. Will?

basmakalıp conventional

Basmakalıp bir acil durum değil.

It's not a conventional emergency.

Basmakalıp haberler onu sıkıyor.

Conventional news bores her.

basmakalıp stereotype, stereotyped

Bu evin reisi olarak senin basmakalıp cinsiyet rolünü güçlendirir.

It reinforces your stereotypical gender role as provider.

Onun cinsel arzuları oldukça basmakalıp, benimklilerse öyle değil.

His sexual desires are very stereotypical, and mine aren't.

basmakalıp cliche

Bu basmakalıp bir laf çünkü doğru.

It's a clich because it's true.