Turkish-English translations for batmak:

sink · set · crash · to set · fold · lower · submerge · to go down · hang · go down · to sink · other translations

batmak sink

Bu yer, batan bir gemi.

This place is a sinking ship.

iki adam batan bir denizaltıdan bu küçük kitapları kurtarmak için öldü.

Two men died saving those little books from a sinking submarine.

Batan bir gemiyi terk ediyor.

She's abandoning a sinking ship.

Click to see more example sentences
batmak set

Batan bir güneş. Terkedilmiş bir plaj. Uzun bir öpücük.

A setting sun, a deserted beach, a long kiss.

Güneş on dakika içinde batacak Yuri.

'Sun sets in ten minutes, Yuri.

Çok geç Güneş batıyor.

Too late the sun has set.

Click to see more example sentences
batmak crash

Copper New York'ta battı!

Copper's crashed in New York!

Tara Holding batıyor.

Tara Holdings crashes.

Evimiz. Globodyne'den beri yerel mülk pazarı battı, Dick.

Since Globodyne, the local property market crashed, Dick.

batmak to set

Dünya'nın tek güneşi batıyordu ve Belediye Başkanı konuşmaya başladı

Earth's single sun was setting, and the Mayor began to speak

Çünkü herkes doğan güneşi, batan güneşe tercih eder Bay Smeaton.

Because everyone prefers a rising sun to a setting sun, mr. Smeaton.

batmak fold

o batıyor Johnny.

He's folding, Johnny.

batmak lower

Alçak batı yakası alçak doğu yakası.

Lower west side lower east side.

batmak submerge

Araba çoktan suya batmıştı.

The car was already submerged.

batmak to go down

İnan bana bu batmak için iyi bir yol değil.

And believe me, that's not a good road to go down.

batmak hang

Borca batmış durumdasın ve parmak uçlarında duruyorsun.

Now you're overleveraged and hanging on by your fingertips.

batmak go down

İnan bana bu batmak için iyi bir yol değil.

And believe me, that's not a good road to go down.

batmak to sink

Ya da benim gibi batması için.

Or him to sink to my level.