Turkish-English translations for battaniye:

blanket · other translations

battaniye blanket

Genel bir kural olarak, gibi, var, sana sorayım, bir battaniye açıklamada, gibi

Let me ask you, is there, like, as a general rule, like, a blanket statement

Battaniye altında kitap okumak için değil mi?

It's made for reading under the blanket isn't it?

Ve yepyeni pis bir battaniye.

And a brand-new filthy blanket.

Click to see more example sentences