Turkish-English translations for bayır:

ridge · hill · slope · other translations

bayır ridge

Şu bayırın arkasında. Ama harita odası şu tarafta.

On that ridge but the map room's over there.

Bu bayır sürüşüdür.

This is ridge-running.

bayır hill

Dağlar, bayırlar, inekler, çiftlikler

Mountains, hills, cows, farms,

bayır slope

Uçan kaz bayırı

Flying Goose Slope