Turkish-English translations for bayan:

mrs, Mrs. · Miss · ladies, lady · ms., ms · ma'am · Madame, madam · dona · woman · frau · female · mistress · missis, Missy · Dame · senorita · senora · fraulein · other translations

bayan mrs, Mrs.

Bay ve Bayan Kent, Biliyorum bu sizin için olduğu kadar da benim için de bir sürpriz.

mr. and mrs. kent, i know that this is as much a surprise for you as it is for me.

Bayan Green bu sabah öldü.

Mrs. Green died this morning.

Bayan Florrick, eğer sizin için sorun yoksa, Charles ve benim konuşacak başka bir konumuz var.

Mrs. Florrick, if you don't mind, Charles and I have another matter to discuss.

Click to see more example sentences
bayan Miss

Evet, yanlış olan bir şeyler var ama, bayan, aynı şey değil.

Well, I think there's something wrong too, Miss, but not the same thing.

Bayan, her şey yolunda mı?

Miss, is everything OK?

Peki ya siz bayan Carter?

And what about you, Miss Carter?

Click to see more example sentences
bayan ladies, lady

O kadar çok kötü haber var ki, bayanlar baylar, bir dünya dolusu kötü haber.

There's a world of bad news out there ladies and gentlemen, a world of bad news.

Hayır, bu adil değil, baylar ve bayanlar.

No, that's not fair, ladies and gentlemen.

Hiç komik değil, genç bayan.

That is not funny, young lady.

Click to see more example sentences
bayan ms., ms

Kimse beni sevmiyor. İnsanlar seni seviyor, Değerli. Lütfen bana yalan söylemeyin, Bayan Rain.

Nobody loves me. people do love you, Precious. please don't lie to me, Ms. Rain.

Bayan Lane, bu doğru değil.

Ms. Lane, that's not true.

Bayan Johnson kim?

Who's Ms. Johnson?

Click to see more example sentences
bayan ma'am

Affedersiniz bayan, sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı?

Excuse me, ma'am, is there anything else I could do for you?

Evet, bayan, seni seviyorum, anne.

Yes, ma'am, I love you, Mother.

Ama dedim ki, "Hayır, sağolun, Bayan.

But I said, "No, thank you, ma'am.

Click to see more example sentences
bayan Madame, madam

Bayan, lütfen Ben sadece basit bir avukatım çok da iyi biri değilim belki ama

Madame, please, I'm just a simple lawyer. Not even a very good one.

Bu insanlar sizin oğlunuzu öldürdü, Bayan Başkan.

These people murdered your son, madam president.

Lütfen, bayan, sessiz olun!

Please, Madame, keep quiet!

Click to see more example sentences
bayan dona

Bu konuda fazla bir şey bilmiyorum, bayan.

Well, I don't know much about that, miss.

Bayan Fox, son zamanlarda size neler oluyor bilmiyorum Bana mı?

Miss fox, I don't know what's going on with you lately, with me?

Bir şey düşünmüyorum Bayan Martin.

I don't think anything, Mrs. Martin.

Click to see more example sentences
bayan woman

Sizi görmek isteyen genç bir bayan var, efendim.

There's a young woman wants to see you, sir.

Hamile bir bayan beni durdu ben de onu buraya getirdim.

A pregnant woman stopped me, I brought her here. You took over.

Bir kadın ama bayan değil mi Annie?

Ma'am. A woman and not a lady, Annie?

Click to see more example sentences
bayan frau

Üzgünüm, Bayan Müller. konukseverliğiniz için çok teşekkür ederim.

I'm sorry, Frau Muller. thank you very much for your hospitality.

Bayan Junge, bu paltoyu bir hoşçakal hediyesi olarak size veriyorum.

Frau Junge, I'm giving you this coat as a goodbye present.

Bayan Junge, çok geç olmadan buradan gidin.

Frau Junge, leave from here before it's too late.

Click to see more example sentences
bayan female

Bir de bayan bir dedektif var.

And, um And there's a female detective.

Karım ve ben, karımın sevgilisi için bayan bir arkadaş arıyoruz.

My wife and I looking for a female companion for her lover.

Bayan bir başkan!

A female president!

Click to see more example sentences
bayan mistress

Bu genç bayan, hanımınızın bir arkadaşı mı?

Is this young lady a friend of your mistress?

İçeride bir bayan var?

Got a mistress in there?

İyi geceler, Bayan Beauchamp.

Good night, Mistress Beauchamp.

Click to see more example sentences
bayan missis, Missy

Sen ve Bayan Anne, bazı şeyler farklı olabilir artık.

You and Missy Anne, things could be different now.

Bayan, yapmamız gereken bir var.

Missy, we've got a job to do.

Bayan Anne geri geliyor.

Missy Anne coming back.

Click to see more example sentences
bayan Dame

Bayanlar ve baylar, meine Herren und Damen, signore e signori, messieurs-dames.

Ladies and gentlemen, meine Herren und Damen, signore e signori, messieurs-dames.

Bayan Iris çok teşekkür ederim.

Dame Iris, thank you very much.

Bayan Beatrice konuşuyor.

Dame Beatrice speaking.

Click to see more example sentences
bayan senorita

Merhaba Bayan Ana, anneniz sizi görmek istiyor.

Hello, Senorita Ana, your mother wants to see you

Sizin için önemli olan bu olsa gerek Bayan Menchu, ama ben

That may be what's important to you, Senorita Menchu, but I

Bayan Donner, siz polis misiniz?

Senorita Donner, are you police officers?

Click to see more example sentences
bayan senora

Bayan Martinez burada ama şu an istirahat ediyor.

Senora Martinez is here, but she is resting.

Evet, evet, kimse yok bayan.

Yes, yes, no one here, senora.

Bayan, Don Felipe nerede?

Senora, where is Don Felipe?

Click to see more example sentences
bayan fraulein

Meine Damen und Herren, mesdames et messieurs bayanlar und baylar Size ulusrararası sansasyon hanımı takdim ediyorum Fraulein Sally Bowles.

Meine Damen und Herren, mesdames et messieurs ladies und gentlemen l give you that international zensation Fraulein Sally Bowles.

Ve bu da Bayan Unger.

And this is Fraulein Unger.

Bayan Flöge bile.

Even Fraulein Flüge.

Click to see more example sentences