Turkish-English translations for bayram:

Halloween · holidays, holiday · day · feast · celebration · festival · Eid · national holiday · festivity · other translations

bayram Halloween

Bak, tek istediğim sadece hoş, normal bir kız olmak ve sıradan normal bir Cadılar Bayramı.

Look, all I wanna be is a nice normal girl, and have a nice normal Halloween.

Jack? Gelecek Cadılar Bayramı için planlarım var.

Jack, I've got the plans for next Halloween.

Tatlım, bugün Cadılar Bayramı değil.

Oh, honey, it's not halloween today.

Click to see more example sentences
bayram holidays, holiday

Harika bir gün, ve ulusal bir bayram olmalı.

It's wonderful, and it should be a national holiday.

Bu şimdiye kadarki en iyi bayram!

This is the best holiday ever!

Bugün büyük bir bayram.

Today is a big holiday.

Click to see more example sentences
bayram day

İşçi Bayramı yürüyüşü, huzur içinde yat Bob Marley

Labor Day Parade, rest in peace, Bob Marley

Her gün Cadılar Bayramı gibi.

Every day is like Halloween.

Her günümüz Cadılar Bayramı olacak.

Every day is gonna be Halloween.

Click to see more example sentences
bayram feast

Bu bayram, bir kral için uygun.

This feast is fit for a king.

Bu bir hasat bayramı, bir şükrediş.

This is a harvest feast; a thanksgiving.

Ben bugün bayram katılamadı. .. . Ama ben bile oldu iki ay sonra doğdu.

I couldn't attend your feast today... .but even I was born two months later.

Click to see more example sentences
bayram celebration

Sen de mi Cadılar Bayramı kutlamasına gidiyorsun?

Are you going to a Halloween celebration too?

Bir de bayram kutluyor.

And he celebrates Eid!

Bugün San Ramiro bayramı.

Today we celebrate San Ramiro.

Click to see more example sentences
bayram festival

Bunlar Hasat Bayramı fotoğrafları mı?

Are these harvest festival photographs?

Doğru ya, bir İrlanda dini bayramı.

Right, an Irish religious festival.

Hakiki Ateş Bayramı maskelerinizi buradan alın!

Get your genu-ine Fire Festival masks here!

Click to see more example sentences
bayram Eid

Ama patron, bayram üç ay önceydi.

But boss, Eid was three months ago.

Bir de bayram kutluyor.

And he celebrates Eid!

Her bayram aynı oluyor lan Fikret.

It's the same every Eid, Fikret.

Click to see more example sentences
bayram national holiday

Harika bir gün, ve ulusal bir bayram olmalı.

It's wonderful, and it should be a national holiday.

Benim doğumgünüm ulusal bir bayram değil.

My birthday is not a national holiday.

Bu yüzden onun doğumgünü ulusal bir bayram.

So it's a national holiday on his birthday.

bayram festivity

Bu yılki etkinlik gerçekten bir bayram olacak.

This year's event will be festive indeed.

Az çok. Küçük bayram konserleri ve festivallerde.

A little, for small holiday concerts and festivals.