Turkish-English translations for beşer:

humanity, human · other translations

beşer humanity, human

Yani, biraz yazdım, ama beşeri tüketim için değil.

I mean, I've written some, but not for human consumption.

Korkarım beşeri olarak mümkün değil.

I'm afraid that's not humanly possible.

Evet, beşeri bilimlere yönel.

Yeah, to the humanities.

Click to see more example sentences