Turkish-English translations for beşgen:

pentagon · other translations

beşgen pentagon

Bu bir beşgen ve ben bir eşkenar üçgen istiyorum.

That's a pentagon, and I'm asking for an equilateral triangle.

Üçgenler, kareler ya da beşgenler.

Triangles or squares or pentagons.