beşiğine

Ve işte küçük Bin Dokuz Yüz böyle büyüdü Bir gemi kadar büyük bir beşik içinde.

And that's how little Nineteen Hundred grew up inside that cradle as big as a ship.

Otantik beşik, bayanlar ve baylar.

The authentic cradle, ladies and gentlemen.

Bir Bellini beşik almak ne kadar pahalı bir fikrin var mı?

Do you have any idea how expensive it is to get a-a-a Bellini crib?

Kitabınız Beşik ve Her Şey, benim için çok önemli bir kitaptı.

Your book, Cradle and All, was a really important book for me.

Now ve Zen."Bebek beşiği ve salıncağı?

Now and Zen Baby Cradle and Swing"?

Acımasız bir dünya ancak, belki de yaşam için bir beşik.

A brutal world, but perhaps a cradle for life.

Bebek beşiği ve salıncağı?

Baby Cradle and Swing?

Beşik parası için teşekkürler.

Thanks for the crib money.

Jimmy'nin beşiği için yeterliydi, tekne için de yeterli.

Good enough for Jimmy's crib, good enough for a boat.

Sağol, Ron beşik ve de tavsiye için.

Thank you, Ron for the crib and the advice.