Turkish-English translations for bebek gibi:

baby · doll-like · other translations

bebek gibi baby

Hayır, ama o bir bebek gibi tamam mı?

No, but it's like a baby, okay?

Sağlıklı bir kız bebek, bir prenses doğmuş. Altın gibi saçları olan.

A healthy baby girl, a princess was born, with beautiful golden hair.

Tıpkı bebek gibi.

Just like baby.

Click to see more example sentences
bebek gibi doll-like

Bak, ne kadar güzel. Oyuncak bebek gibi, gördün mü?

Look how beautiful she is, just like a little doll, see?

Küçük bir Çin bebeği gibi.

Like a little China doll.

Carrie, güzel ve kıymetli bir oyuncak bebek gibisin.

Carrie, you you're like a beautiful, precious doll.

Click to see more example sentences