Turkish-English translations for bebek:

baby · doll · babe · child · baby girl · infant · baby boy · bird · children · bambino · cookie · other translations

bebek baby

Herkes sever bir bebeği İşte bu yüzden seviyorum ben seni Güzel bebek Güzel bebek..

Huh? Everybody loves a baby That's why I'm in love with you Pretty baby Pretty baby

Bu akşam ne yapıyorsun, bebek?

What are you doing tonight, baby?

O bir bebek

He's a baby.

Click to see more example sentences
bebek doll

Claire ve bu bebek arasında güçlü bir bağ var.

There's a strong connection between Claire and the doll.

O bebek, kötü bir şey mi?

Is that doll something bad?

Bu sen ve bu minik bebek sayesinde oldu.

That's thanks to you and to this little doll.

Click to see more example sentences
bebek babe

Evet ve bana bebek deme.

Yes, and don't call me "babe.

Sen ne diyorsun, bebek?

What do you say, babe?

Hey bebek, fena değil ha!

Hey babe, it's not so bad.

Click to see more example sentences
bebek child

Bu bebeği çok istiyorum.

I really want this child.

Tanrı sana bir bebek verecek.

God will give you a child.

Bebek sahibi olmak Bu bencilce bir şey.

Having a child is a selfish thing.

Click to see more example sentences
bebek baby girl

Bu benim bebek kızım.

This is my baby girl.

Bebek bir kızı vardı.

There was a baby girl.

Bakmak için teşekkür ederiz benim kız bebek sonra.

Thank you for looking after my baby girl.

Click to see more example sentences
bebek infant

Şimdi izin verirsen, beni bekleyen bir hanım, iki küçük kız ve bir bebek var.

Now, if you'll excuse me, I got a lady, two little girls, and an infant waiting for me.

Koşturur bakire anne ve çocuk Kutsal bebek şefkatli ve uysal

Round yon Virgin, Mother and Child. Holy infant so tender and mild.

Timothy O'dell, bebek ile beraber Vancouver'a tek gidişlik bilet almış.

Timothy O'Dell and infant bought a one-way ticket to Vancouver.

Click to see more example sentences
bebek baby boy

Sadece bir erkek bebek.

It's just a baby boy.

Bir oğlun ve bir bebeğin varmış.

You have a boy and a baby.

Bir erkek bebek oldu.

We got a baby boy!

Click to see more example sentences
bebek bird

Kuşlar ve arılar ve maymun bebekler, Mulder.

Birds and the bees and the monkey babies, Mulder.

Biliyorsun, ben, Rachel, kuşlar, bebekler

Me, Rachel the birds, the babies.

Efsanevi kuş, Bebek fil, Gergedan boynuzu.

Mythical Bird, Baby Elephant, Rhino's Horn.

Click to see more example sentences
bebek children

Burada çocuklar ve bir bebek var.

There are children and a baby here.

İki çocuk ve bir bebek.

Two children and a baby.

O bebekler hoşlanmadığım üç şeyi temsil ediyor palyaçolar, çocuklar ve derbederlik.

Those dolls represent three things I don't care for: Clowns, children, and raggedyness.

bebek bambino

Bebek yüz Bambino?

Baby Face Bambino?

Ben koca bebek miyim?

I'm a big bambino?

bebek cookie

Bebek duşu için şekerli kurabiye.

Sugar cookies for the baby shower.

Ona kurabiye yapalım." Merhaba Bebek" yapalım.

We should bake him cookies. Let's make Hello Dollies.