Turkish-English translations for begonya:

begonia · other translations

begonya begonia

Büyük bir zevkle ilan ediyorum ki Ballarat Begonya Festivali resmen açılmıştır

It is my pleasure to declare the Ballarat Begonia Festival officially open.

Begonya hakkında bir şey biliyor musun?

Do you know anything about the begonia?

Başkan Griffith, onurlu konuklar, saygıdeğer festival jürisi, Büyük bir zevkle ilan ediyorum ki, Ballarat Begonya Festivali resmen açılmıştır.

Chairman Griffith, honourable guests, esteemed festival judges, it is my pleasure to declare the Ballarat Begonia Festival officially open.

Click to see more example sentences