Turkish-English translations for bekârlık:

celibacy · singleness · other translations

bekârlık celibacy

Yaşasın Lord Hanuman, Bekârlık Tanrısı Telefon size, efendim.

Hail Lord Hanuman, Lord of celibacy phone for you, sir.

Yani, şu bekârlık olayı.

I mean, the celibacy thing.

Müzik bekârlık demektir.

Music means celibacy.

bekârlık singleness

Bekârlık tek çıkış yol. Bekâr olmak istiyorum!

Single's the way to be I wanna be single

Bekârlık zor ama yalnızlık daha zor.

Being single's hard enough, but.