Turkish-English translations for bekar:

single · bachelor · unmarried · celibate · lone · other translations

bekar single

Üç kitap ve üç yıl sonra hala o dört bekar kız gibi hissediyoruz.

Three books and three years later we still feel like those four single girls.

O bekar bir anne.

She's a single mom.

Bekar olduğuna emin misin?

Are you sure you're single?

Click to see more example sentences
bekar bachelor

Bir de şöyle bak, bekar olmak o kadar da kötü değil.

Well, look at it this way. Being a bachelor is not all bad.

Yakışıklı genç bir adam gözde bir bekar neden cuma akşamı tek başına?

A handsome young fellow, an eligible young bachelor alone on a Friday night.

Evet, Leonard ve benim için dertsiz bekar geceleri bitti artık.

Yeah. No more carefree bachelor nights for me and Leonard.

Click to see more example sentences
bekar unmarried

Ama kardeşim Freddie evlenmek istedi ve üç tane bekar kız kardeşim vardı.

But my brother Freddie wanted to get married and I had three unmarried sisters.

Bekar bir kadın ve altı çocuk.

Six kids for an unmarried woman.

Eğer bir bekar oğlu var mı?

Do you have an unmarried son?

Click to see more example sentences
bekar celibate

Ve o bekar falan değil, o Tanrı Krishna'yı kandırıyor!

And he's no celibate, he's the playful Lord Krishna!

ama bekar olmak zorundadırlar.

but they have to be celibate.

Bekar bir avanak.

A celibate simpleton.

Click to see more example sentences
bekar lone

Yalnız bekar insanlar.

Lonely single people.

Bekar anne, yalnız, savunmasız.

Single mom, lonely, vulnerable.