bekle

Bekle bir dakika sen ve kardeşin beraber çalışıyorsunuz ve kimse bunu bana söylemedi öyle mi?

Wait a minute, you and your brother are working together and nobody told me about that?

Ben senin için bir şeyler yapmayı beklerken senin de benim için yapabileceğin bir şey var.

So, while I'm waiting to do something for you, there's a little something that you can do for me.

Bir, iki, üç Bekle, bekle, bekle.

One, two, three wait, wait, wait!

Ama bekle, bekle, bekle, Bu da ne?

But wait, wait, wait. What is this?

Bekle bekle, bekle, bekle!

Wait wait, wait, wait!

Lütfen eve git ve bekle.

Please go home and wait

Hey, hey, hey! bekle bir dakika!

Hey, hey, hey! Wait a minute!

Lütfen iyi bir çocuk ol ve bekle.

Please be a good boy and wait

Bekle, sana söylemem gereken bir şey var.

Wait, I have something to tell you

İyi bir çocuk ol ve beni bekle.

Be a good boy and wait for me.