bekledim

Ben burada beklerim, tamam mı?

I'll be right here. Okay? Okay.

Ben bu anı, uzun ama çok uzun zamandır bekliyorum ve artık zamanı geldi.

I've been waiting for this moment for a long, long time, and it's finally here.

Hey, bir dakika bekler misin lütfen?

Hey, will you wait a minute, please?

Evet, bana okul bilim küçük bir kız bekliyorum bu öğleden sonra fuarı.

Yeah, I've got a little girl expecting me at a school science fair this afternoon.

Bu gece, seni bekleyeceğim. Aynı yer, aynı saatte.

Tonight, I'll wait for you Same time, same place

Bana tekrar ihtiyacın olursa yarın akşam yemekten sonra burada bekleyeceğim.

If you need me again tomorrow I'll be waiting here after dinner

Lütfen burada bekler misin?

Will you please Wait here?

Dinle, burada bir saniye bekler misin?

Listen, can you wait here one second?

Sadece bir, uh sadece bir saniye bekler misin!

Could you, uh Could you please just One second!

Bir saniye bekler misiniz, lütfen?

Can you wait a second, please?