belirtilerin

Evet ama diğer belirtilerin hiçbiri mevcut değil.

Yes, but none of the other symptoms are present.

Worf, son zamanlarda olağan dışı belirtilerin oldu mu?

Worf, have you had any unusual symptoms lately?

İlk belirtilerin başağrısı ve baş dönmesi olduğunu söylemiştin.

You said the first symptoms were headaches and dizziness.

Menenjit belirtilerin var, ki bu çok ciddi bir hastalıktır.

You have symptoms of meningitis, which is really serious.

Ve buna göre, yaşam belirtilerin tepki vermiyor.

And, according to this, your vitals are not responding.

Senin genel belirtilerin var mı?

You have nonspecific symptoms?

Agrafi ve Disleksi belirtilerin oldukça düzelmiş.

Your agraphia and dyslexia have improved greatly.