Turkish-English translations for belkemiği:

backbone · back · other translations

belkemiği backbone

Çünkü çiftçiler bu ulusun belkemiği.

Because farmers are this nation's backbone.

Okullar bu ulusun belkemiği.

Schools is this nation's backbone.

Belkemiğini karbonun oluşturduğu sarmal yapılı bir molekül olan DNA.

A helical molecule with a backbone of carbon called DNA.

belkemiği back

Büyük gözler, kalın deri, güçlü belkemiği.

large eyes, thick skin, strong back.