Turkish-English translations for belli belirsiz:

slightly, slight · faint · other translations

belli belirsiz slightly, slight

Belki bu belli belirsiz sapma bile tespit edilebilir.

Even this slight misalignment may be detected.

Dumanlı, biberli, biraz baharatlı, belli belirsiz portakal tadında birşey.

A smoky, peppery, slightly spicy, vaguely orangey-sweet something.

belli belirsiz faint

Belli belirsiz çukurluklar var.

Got some faint indentations there.