Turkish-English translations for benek:

spot · dot · splotch · mottle · freckle · speckle · blob · patch · fleck · speck · other translations

benek spot

İlk önce, Benekli Çiftliğe Gidiyor sonra Kaçak Tavşan, sonra da çoğunlukla hukuk kitapları.

First, Spot Goes to The Farm, then Runaway Bunny, then law books, mostly.

Benim en sevdiğim kuşsa benekli baykuş.

My favorite bird is the spotted owl.

Ben de benekler görüyorum.

And I am seeing spots.

Click to see more example sentences
benek dot

Pembe, mor, benekli çorba.

Pink, purple, polka dot soup.

Bu kız Benekli çorba bu çok lezzetli.

This girl it's the polka dot that's delicious.

Evet, nokta, benek benekli puding kaniş

Yes, dot, spot, spotted puddings, poodles

Click to see more example sentences
benek splotch

Büyük mavi beneği gördün mü?

See the big blue splotch?

Bir benek bir leke Dikkat edin Blob'a

A splotch, a blotch Be careful of the Blob

Ferrit üzerinde hafif benekler var ve çok ferrit bize

Now, the light splotches are ferrite, and the more ferrite present

Click to see more example sentences
benek mottle

Böbrek benekli ve siyanotik görünüyor.

Kidney looks mottled and cyanotic.

Benekli deri kanlı balgam.

Mottled skin, bloody sputum.

Benekli güzel kelebek.

Mottled spotted butterfly

benek freckle

Benekler için una cosa var.

I have una cosa for freckles.

Aksi halde muz gibi benekli olurum.

Otherwise,I freckle like a banana.

Benekli bir pornografi yok.

There's no freckle pornography.

benek speckle

Gerçekten bir benekli ağaçkakan vardı hoş bir yaratık sonra öteki şeyi gördüm.

There really was a s-speckled woodpecker lovely fellow then I saw the other thing.

Macunla benek benek olmuş,ve.. ve.. paslı.

Speckled with bondo and and and rust.

benek blob

Bir benek bir leke Dikkat edin Blob'a

A splotch, a blotch Be careful of the Blob

benek patch

Jeremy, o gerçek Benekli değil mi?

Jeremy isn't that really Patches?

benek fleck

Ve birkaç siyah benek.

And several black flecks.

benek speck

Kaybettin, seni önemsiz küçük benek.

You've lost, you insignificant speck.