Turkish-English translations for benlik:

self · self esteem · personality · ego · other translations

benlik self

Ama uzun zaman önce tanıdığım bir benlik de var ki, o da burada.

But a self that I used to know from a long time ago Is here, too.

Sen çok sağlıklı benlik saygısı var.

You have a very healthy self-esteem.

İzole olmuş, savunmasız, ve en önemlisi açgözlü bir benlik.

An isolated, vulnerable and above all greedy self.

Click to see more example sentences
benlik self esteem

Sen çok sağlıklı benlik saygısı var.

You have a very healthy self-esteem.

Benlik saygısı gerçekten düşüktü.

Self-esteem was really low.

benlik personality

Saçma değil: şarap ve tütün benliği mahrum bırakıyor.

It's not nonsense: wine and tobacco deprive the personality

benlik ego

Bekar annenin dış benliği ölümcül bir sırrı ortaya çıkardı.

The single mother's outter-ego revealed a deadly secret.