Turkish-English translations for benzemez:

unlike · other translations

benzemez unlike

Daha önce tanıştığım hiç kimseye benzemiyor.

He's unlike anyone I've ever met before.

Senin küçük ülkelerine benzemez, Kanada ve Fransa gibi.

Unlike your lesser countries, like Canada and France.

Ve daha önce karşılaştığım cabernet üzümlerine hiç benzemiyor.

And it's unlike any other Cabernet I've ever had before.

Click to see more example sentences