benzin

Piyango kazanmak düpedüz bir şanstır. Ama benzin kaçakçılığı seni bir gecede milyoner yapabilir.

Winning a lottery is sheer luck... .but oil smuggling can make you a millionaire overnight.

Bir benzin istasyonu var.

There's a gas station.

Bir sonraki benzin istasyonuna kadar, Bana bir iyilik yap, kenara al.

The next gas station you see, do me a favor and pull over.

Bir benzin istasyonu vardı. Bir de kocaman bir boş arazi.

Well, there was a gas station and a big field.

Banka, kafe, kilise, benzin istasyonu ve şimdi de bir otobüs.

A bank, a coffee shop, church, gas station, and now a bus.

Bu yer şu an benzin istasyonu mu?

This place is a gas station now?

Burası benzin istasyonu, değil mi?

This is a gas station, right?

Bakın bir benzin istasyonu var.

Hey, look there's a gas station.

O benzin istasyonu vereceğini Bu şehirde herhangi bir karşı.

I would put that gas station up against any business in this town.

Burası benzin istasyonu değil.

This isn't a gas station.