benziyor

Ve biliyorum, pek bir şeye benzemiyor. ama bu konuda çok özel bir şey var.

And I know, it doesn't look like much, but there is something very special about it.

Küçük bir yaşlı adama benziyor, ama bana göre, o benim oğlum, ve

Looks like a little old man, but to me, he's my son, and

O da çok iyi bir kıza benziyor ve tüm bunlar Bazen çok fazla geliyor.

She seems like an amazing girl, and it's all just sometimes, it's just too much.

Diyor ki, ben onun gibi değilim, öyleyse o neden bana benziyor

He says that I'm not like her then why does she look like me

Sen ona benziyorsun, değil mi?

You look like him, don't you?

Çünkü bu tehlikeli bir görev ve sen de öğretmene benziyorsun.

Because this is a dangerous mission And you look like a school teacher.

Sanki çok feci bir kazaya benziyor gibi ama belki biri onu öldürdü.

Looks more like a just a terrible accident but maybe someone killed her.

Orada bir adam var, ve tıpkı bana benziyor"?

There's a guy in there, looks just like me"?

Hayır, hayır. Aslında iyi bir fikre benziyor.

No, no, actually, it sounds like a good idea.

Ve bana benziyor olsan bile sen daha bir çocuksun.

And Even if you are, "like me," you're still a boy