Turkish-English translations for beraber:

together · with · along with · together with · co- · with each other · other translations

beraber together

Bekle bir dakika sen ve kardeşin beraber çalışıyorsunuz ve kimse bunu bana söylemedi öyle mi?

Wait a minute, you and your brother are working together and nobody told me about that?

Onları bir kaç kere beraber gördüm.

I've seen them together a couple times.

Beraber başka bir yol buluruz.

We can find another way. Together.

Click to see more example sentences
beraber with

Biliyorum, ama daha önce hiç böyle bir adamla beraber olmamıştım.

I know, but I've never been with a guy like him before.

O Rachel ile beraber ve sen de biliyorsun.

He's with Rachel, and you know it.

Bu işi Ray ile beraber yapacağız.

We do this with Ray together.

Click to see more example sentences
beraber along with

Sanırım o da yiyecek ve su ile beraber geride kaldı.

Guess that got left behind along with the food and water.

Babam da onunla beraber öldü.

My father died along with her.

Evet, kız arkadaşıyla beraber.

Yeah, along with the girlfriend.

Click to see more example sentences
beraber together with

Belki beraber olursak, ben iyi bir anne olabilirim.

Maybe I could be a good mother together with you

Hepsi beraber hareket etti beraber yaşadı ve bir amaç ile beraber öldüler.

Everything moved together, lived together, and died with a purpose.

Bu işi Ray ile beraber yapacağız.

We do this with Ray together.

Click to see more example sentences
beraber co-

Üç yıl önce, arkadaşıyla beraber buraya kaçtı.

Three years ago, she escaped here with her co-workers.

O zaman, lütfen en azından beraber sınıf öğretmeni olmamıza izin verin.

Then, please at least allow having a co-homeroom teacher.

Ajan Barrett ile beraber çalışıyoruz.

We're co-ordinating with Agent Barrett.

Click to see more example sentences
beraber with each other

Tüm hafta sonu sen ve ben, tüm gün ve tüm gece, saatlerce beraber olacağız.

This whole weekend You and me All day and all night for hours we will with each other