Turkish-English translations for beraberinde:

with · with you · with it · along · along with · other translations

beraberinde with

Biliyorum, ama daha önce hiç böyle bir adamla beraber olmamıştım.

I know, but I've never been with a guy like him before.

O Rachel ile beraber ve sen de biliyorsun.

He's with Rachel, and you know it.

Bu işi Ray ile beraber yapacağız.

We do this with Ray together.

Click to see more example sentences
beraberinde with you

Bu benim hayatım ve seni de orada istiyorum beraber.

This is my life, and I want you there with me.

Bu kez burada kalmak istiyorum seninle beraber.

I want to stay here this time with you.

Çünkü seninle beraber değildim.

Because I wasn't with you.

Click to see more example sentences
beraberinde with it

Onunla beraber olmak benim için iyi olmak için bir şans.

Being with her, that's It's a chance for me to be good.

Ev ile beraber geldi.

It came with the house.

Bununla beraber bir not var.

There's a note with it.

Click to see more example sentences
beraberinde along

Sanırım o da yiyecek ve su ile beraber geride kaldı.

Guess that got left behind along with the food and water.

Babam da onunla beraber öldü.

My father died along with her.

Evet, kız arkadaşıyla beraber.

Yeah, along with the girlfriend.

Click to see more example sentences
beraberinde along with

Sanırım o da yiyecek ve su ile beraber geride kaldı.

Guess that got left behind along with the food and water.

Babam da onunla beraber öldü.

My father died along with her.

Evet, kız arkadaşıyla beraber.

Yeah, along with the girlfriend.

Click to see more example sentences